Tłumaczenia specjalistyczne oraz copywriting są dla mnie połączeniem pasji pisania, fascynacji naukami biologicznymi oraz zamiłowania do języków obcych z posiadanymi kompetencjami i ze zdobytym doświadczeniem.

Zawodowo…

Ukończyłam Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiadam również dyplom magistra technologii żywności Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon, we Francji.

Dzięki pracy w Francuskim Narodowym Instytucie Badań Agronomicznych pogłębiłam teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu nauk biologicznych oraz zdobyłam doświadczenie w redagowaniu i tłumaczeniu tekstów naukowych w językach angielskim i francuskim.

Jestem autorką oraz współautorką publikacji naukowych w dziedzinie mikrobiologii gleb.

Siegel K., Chapelle E., Edel-Hermann V., Jack A., Raaijmakers J., Lemanceau P., Steinberg C. Are soils suppressive to fungal diseases the sources of biocontrol agents? IOBC-WPRS Bulletin Vol. 115, 2014: 71-79.

Siegel K., Daguerre Y., Edel-Hermann V., Steinberg C. Fungal proteins and genes associated with biocontrol mechanisms of soil-borne pathogens: a review. Fungal Biology Reviews, Vol. 28, Issue 4, Dec 2014: 97-125.

Siegel-Hertz K., Edel-Hermann V., Chapelle E., Terrat S., Raaijmakers J. M., and Steinberg C. Comparative Microbiome Analysis of a Fusarium Wilt Suppressive Soil and a Fusarium Wilt Conducive Soil From the Châteaurenard Region. Frontiers in Microbiology, 04 April 2018.

siegel-hertz_tlumaczenia

Prywatnie…

Od kilku lat mieszkam w Burgundii, jednej z francuskich stolic win. Wolne chwile przeznaczam na lekturę, pisanie opowiadań oraz naukę języka włoskiego. Uwielbiam podróżować i poznawać kultury obcych krajów. W zimie można mnie spotkać na stokach narciarskich. Do moich najmłodszych pasji należą ziołolecznictwo, aromaterapia oraz domowa produkcja kosmetyków naturalnych.

polski