Tłumaczenia przysięgłe

Posiadam uprawienia tłumacza przysięgłego języka francuskiego nadane przez Sąd Apelacyjny okręgu Dijon we Francji.

Dokumenty poświadczone (uwierzytelnione) tłumaczę w następujących kombinacjach językowych:

– z j. polskiego na j. francuski

– z j. francuskiego na j. polski

Zgodnie z Kodeksem Tłumacza Przysięgłego, tłumaczenia poświadczone wykonuję na podstawie oryginalnych dokumentów lub, w niektórych przypadkach, na podstawie kserokopii, wydruku skanu lub innego rodzaju kopii tłumaczonego dokumentu.

Najczęściej tłumaczonymi dokumentami poświadczonymi są:

 • akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu
 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
 • dyplom ukończenia studiów
 • dymplom specjalizacyny
 • certyfikat znajomości języków obcych
 • suplement do dymplomu
 • indeks studiów
 • świadectwo szkolne
 • prawo jazdy
 • dowód osobisty
 • paszport
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • wyciąg z rejestru KRS
 • zaświadczenie lekarskie
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego, z urzędu pracy
 • dokumenty firmowe

W przypadku tłumaczeń poświadczonych jedna strona rozliczeniowa zawiera 250 słów tekstu źródłowego.

Jesteś zainteresowany moją ofertą? W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Dokonaj indywidualnej wyceny.

polski