Proponuję Państwu tłumaczenia pisemne:

z języka francuskiego na polski

z języka polskiego na francuski

z języka angielskiego na polski

z języka angielskiego na francuski

Tłumaczenia zwykłe

 • Faktury
 • Korespondencja prywatna i handlowa
 • Ankiety
 • CV, listy motywacyjne

Rozważam każdą propozycję współpracy. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.

Tłumaczenia z dziedziny nauk medycznych i przyrodniczych

Nauki medyczne (medycyna, farmacja, weterynaria)

Nauki przyrodnicze (biologia, biotechnologia, kosmetologia, fitoterapia, aromaterapia, przemysł rolno-spożywczy, winiarstwo, ochrona środowiska)

Wykonuję tłumaczenia:

 • Artykułów  naukowych i popularnonaukowych
 • Abstraktów
 • Prezentacji
 • Referatów
 • Posterów na konferencje
 • Raportów naukowo-badawczych
 • Wyników badań
 • Sprawozdań naukowych
 • Protokołów badawczych i laboratoryjnych
 • Broszur, ulotek, katalogów
 • Umów i ofert handlowych
 • Stron internetowych
 • Opisów produktów, tekstów marketingowych
 • E-maili, korespondencji
polski